SSUS - PERJUANGAN YANG BERTERUSAN

SSUS - PERJUANGAN YANG BERTERUSAN
Satu Bahasa Satu Bangsa Satu Negara

Wednesday, August 9, 2017

Dajjal Dikenalpasti Cara Ahlullah Mengenalpasti.


Hadis Sahih Bukhari Jilid 2. # 0922.


Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., katanya: "Rasulullah saw. menceritakan kepada kami suatu cerita yang panjang perihal Dajjal. Di antaranya beliau bersabda: "Dajjal bakal datang, sedangkan ia dilarang memasuki jalan-jalan di kota Madinah; kerana itu ia turun di tanah kering dekat kota Madinah.
Pada suatu hari datang kepadanya seorang laki-laki yang paling baik dari golongan manusia. Kata orang itu kepada Dajjal, "Aku tahu bahawa engkau adalah Dajjal yang oleh Rasulullah saw. perihalmu pernah diceritakan beliau kepada kami."
Kata Dajjal, "Bagaimana pendapatmu jika aku bunuh (dia) ini, kemudian ku hidupkan kembali, ragukah kamu tentang kesanggupanku itu?" Jawab mereka, "Tidak!"
Lalu dibunuhnya, kemudian dihidupkannya kembali. Ketika ia menghidupkan itu, laki-laki tadi berkata, "Demi Allah! Belum pernah aku menyaksikan pemandangan yang lebih hebat dari apa yang ku saksikan hari ini."
Maka kata Dajjal, "Aku sanggup membunuhnya, tetapi aku tidak sanggup menguasainya."


Hadis Sahih Bukhari Jilid 4. # 1890.


Dari Abu Sa'id r.a. katanya: Rasulullah saw. pada suatu hari bercerita kepada kami suatu cerita yang panjang berkenaan dengan dajjal. Dalam cerita itu beliau menyebutkan: "Nanti dajjal itu datang, sedang dia tidak dibolehkan masuk pusat kota Madinah. Lalu dia bertempat pada suatu tanah kosong dekat Madinah.
Maka datanglah kepadanya di hari itu seorang laki-laki yang amat baik dan mengatakan (kepada Dajjal itu): "Saya mengakui, bahawa engkau ini dajjal yang telah diberitakan kepada kami oleh Rasulullah saw."
Dajjal itu berkata: "Bagaimana pendapat kamu, kalau sekiranya orang ini saya bunuh, kemudian saya hidupkan kembali, apakah kamu masih ragu dalam hal ini?" Mereka menjawab: ''Tidak!''
Lalu orang itu dibunuhnya dan dihidupkannya kembali. Laki-laki tadi berkata: "Demi Allah! Pada hari ini saya lebih mengerti tentang engkau (sebenarnya dajjal)."
Lalu Dajjal itu hendak membunuh laki-laki tadi, tetapi dia tidak sanggup lagi melakukannya.


Hadis Sahih Muslim Jilid 4. # 2481.

Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya: "Rasulullah saw. menceritakan kepada kami suatu cerita yang panjang mengenai Dajjal. Antara lain beliau menceritakan Dajjal itu datang. Dia terlarang masuk ke Madinah. Kerana itu dia berhenti di sebuah kebun di pinggir kota.
Pada hari itu datang kepadanya seorang lelaki elok. Kata lelaki itu, "Aku memastikan bahawa engkau adalah Dajjal yang diceritakan Rasulullah saw. kepada kami."
Kata Dajjal kepada para pengikutnya, "Bagaimana pendapat kalian, jika ku bunuh orang ini, aku mampu menghidupkannya kembali. Ragukah kalian akan hal itu?" Jawab mereka, "Tidak!"
Maka dibunuhnya orang itu, kemudian dihidupkannya kembali. Setelah hidup kembali lelaki itu berkata kepada Dajjal, "Demi Allah! Sekarang aku tambah yakin engkau sesungguhnya Dajjal."
Dajjal hendak membunuhnya kembali, tetapi dia tidak sanggup lagi melakukannya.
Kata Abu Ishaq, "Lelaki itu ialah Nabi Khidhir 'alaihissalam."