SSUS - PERJUANGAN YANG BERTERUSAN

SSUS - PERJUANGAN YANG BERTERUSAN
Satu Bahasa Satu Bangsa Satu Negara

Monday, March 22, 2010

Bencana Yang Dijanjikan.

Ini bencana agama pertama.
Faqih: orang pandai hal keagamaan.
Mithal faqih membuat curang:
..... agar dapat memperkaya diri,
..... agar disenangi penguasa negara, ....
lalu berani memberi fatwa yang bertentangan dengan agama,
ayat-ayat Allah Taala diputar-balikkan,
yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan ....
Itulah sa'at bencana amat besar menimpa agama ... sebab
.... kecurangan faqih jadi ikutan.

Ini bencana agama kedua.
..... Setiap pemimpin bangsa
..... setiap orang yang berkuasa
..... setiap raja setiap kepala negara
..... setiap kepala keluarga setiap guru
Adalah Imam di sisiNya.
Imam yang menyimpang dari kebenaran, seperti
... apabila dia berlaku tidak adil atau aniaya
... atau apabila menghukum yang benar atau melepaskan yang bersalah
... atau meletakkan hukum ciptaan makhluk diatas hukum Allah.

Ini pula bencana agama ketiga ...
Apabila timbul orang
Mendakwa dirinya taraf mujtahid
Mengaku layak dalam hal menentukan hukum agama
Menonjolkan ijtihad atas sangkaan daya upaya sendiri
Padahal hakikatnya dia 'alim setengah tiang;
mithalnya ... menolak ilmu hadith dan ilmu sunnah sebagai
Pedoman kedua sesudah Al-Qur'an Al-Karim.

Mafhum hadith riwayat Dailami dari Ibn Abbas:
Bencana agama ada tiga: Faqih yang curang, Imam yang menyimpang, Mujtahid yang bodoh.

Ketiga-tiga bencana ini, sedang berleluasa, dibawa oleh musuh Islam dan Pretenders to Islam.