SSUS - PERJUANGAN YANG BERTERUSAN

SSUS - PERJUANGAN YANG BERTERUSAN
Satu Bahasa Satu Bangsa Satu Negara

Wednesday, August 4, 2010

Ciptaan Dan Pencipta

Perbuatan dan tindakan kita. ............. Ciptaan siapa?

Kita berdiri solat. Kita Puasa. Atau berbohong. Perbuatan itu semua ciptaan siapa? Tuhan atau kita sendiri?

Kalau Tuhan penciptanya... bagaimana pula ada pahala dosa dan ada syurga neraka itu sebagai balasan untuk kita?

Kalau kita sendiri penciptanya, ..... wah .... kalau begitu cipta sajalah pahala dan ganjaran untuk diri sendiri dan kroni kita .... mengapa payah-payah mencipta kerja keta'atan ibadah dan kemudian bersusah payah mengerjakannya untuk mendapatkan sesuatu (ganjaran, pahala, keredhoanNya, dsb) dari Allah swt?

Kaum (i'tiqad) Jahmiyya (Mereka ialah kaum pagan dalam Islam, yang menolak Al Haqq, Kitab dan Sunnah RasulNya apabila berpendirian tidak ada bagi Allah itu sesuatu Sifat).berpendapat: Manusia tidak mempuinyai apa-apa dayacipta demikian rupa, sekedar seperti daun pintu, terbuka atau tertutup bila dibuka atau ditutup.

I'tiqad Qadariyya berpendapat: Manusia pencipta semua perbuatannya. Allah swt tidak kena mengena. (Mereka mendirikan sekutu bagi Allah, meletakkan Allah sebagai lumpuh ('ajz) apabila mendakwa sesuatu yang berada di dalam kerajaanNya itu mempunyai penentu-tuju sendiri tanpa tertakluk kepada Qudrat dan Iradat Allah swt.)

Iman Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alaih berkata: "Ia kepunyaan Allah swt nisbah ciptaan; terbit dari hambaNya nisbah laku (amalan).

Syeikh Abdul Qadir Al Jilani rahmatullah alaih menerangkan: Tindakan manusia diciptakan oleh Allah; diakukan (ikhtiar, kasb) kepada/oleh hamba-Nya.

Dalam lain perkataan, manusia dikurnia oleh Penciptanya satu faculty ikhtiar (kasb) yang dengannya dia menerima amanah atau tanggungjawab terhadap perbuatannya (yang pada hakikatnya asalnya adalah ciptaan Allah swt jua) supaya haklah ke atas sang hamba itu sesuatu ganjaran atau hukuman.

Begitulah dalam semua perbuatan, baik atau jahat, cantik atau keji, ta'at atau engkar; bukan dalam ertikata Allah swt memerintah kepada kemunkaran; tetapi dalam ertikata Allah swt pada azalinya telah mengqadhakan (qadha biha) dan mengqadarkan (qaddaraha) segala-galanya sesuai dengan kehendakNya (bi-hasabi qasdih).

Allah swt lah yang mengqkadarkan bahagian-bahagian keduniawian setiap makhlukNya sebagai bekalan. Tiada siapa mampu mengganggu pengedarannya atau menyekat dari sampai kepada si penerimanya. Tiada cara untuk mengurangi mana yang terlebih atau menambahi mana yang terkurang; atau memudah mana-mana yang rumit atau sebaliknya.

Begitulah halnya apabila Allah membimbing mereka yang mahu beriman (mu'min) ke dalam cahaya melalui perbuatan (kasb) keta'atan dengan hidayah dariNya; manakala untuk mereka yang tidak mahu beriman, yang ingkar dan kufur, diizinkan memilih jalan ke dalam kegelapan melalui perbuatan-perbuatan dhalalah.

Kesemua ini dari Dia tanpa sekutu baginya dalam kerajaannya (la sharika lahu fi mulkih). Apa yang secara sah boleh diakukan kepada hambanya ialah hanya ikhtiar/usaha (kasb) ini, yang berlaku pada sa'at-sa'at suruh (amr), tegah (nahy) dan berita (khitab) itu diajukan kepada hambaNya. Dari sa'at itu penenerimaan ganjaran baik atau buruk bergatung kepada pilihan sang hamba, sebagaimana Allah swt janjikan dengan firmanNya:......

32:17 Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu [bermacam-macam ni’mat] yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

13:24 Selamat sejahteralah kamu berpanjangan, disebabkan kesabaran kamu. Maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu.

74:42-44 Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (Neraka) Saqar? (42) Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang; (43) Dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin; (44)

...... iaitu Allah swt menetapkan balasan tertakluk kepada amalan, usaha atau (kasb).

Dari Ibn 'Abbas ra, Rasulullah saw bersabda: Allah swt berfirman: "Aku telah jadikan baik dan buruk. Berbahagialah seseorang yang Aku takdirkan menjadi alat untuk kebaikan dan merugilah sesiapa yang Aku izinkan menjadi alat untuk keburukan."