SSUS - PERJUANGAN YANG BERTERUSAN

SSUS - PERJUANGAN YANG BERTERUSAN
Satu Bahasa Satu Bangsa Satu Negara

Wednesday, August 18, 2010

Sahabat 1400, 313, 40, 10, 4 Orang (ra)

Beberapa orang para Sahabat radhiallhu ajma'in disebut dan dipuji didalam Al Qur-an.

57:10 .... Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
... seperti para Sahabat (ra) Badar atau Hudeybiyyh

24:55 Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. .......
.... seperti para Sahabat (ra) dizaman Khulafa ur Rasyideen dan perkembangan empayar Islam.

48:29 Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir .......

Dari Ja'afar ibn Muhammad ibn 'Ali ibn al-Husain ibn 'Ali ibn Abi Talib mentafsirkan / menta'wilkan ayat ini:-

00 Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia (dalam susah dan senang, dalam gua (ghar) dan pondok rumput ('arish). Ini diisyaratkan kepada Abu Bakr as-siddiq (ra)
00 ... adalah keras terhadap orang-orang kafir ... Ini diisyaratkan kepada 'Umar ibn al-Khattab (ra)
00 ... tetapi berkasih sayang sesama mereka ... Ini diisyaratkan kepada 'Uthman ibn 'Affan (ra)
00 ... kamu lihat mereka rukuk dan sujud ... Ini diisyaratkan kepada 'Ali ibn Abi Talib (ra)
00 ... mencari karunia Allah dan keridaanNya ... Ini diisyaratkan kepada Talhah dan az-Zubair (ra)
00 ... tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ini diisyaratkan kepada Sa'ad ibn Abi Wakas, Sa'id ibn Zaid, 'Abd ar-Rahman ibn 'Awf, dan Abu 'Ubaida ibn al-Jarrah.
Inilah yang sepuluh orang (penerima berita gembira janji syurga) yang mendapat gelaran al 'Ashara al Mubashshara.
00 ... Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya ... Ini diisyaratkan kepada Muhammad Rasulullah (saw)
00 ... maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat ... (iaitu melalui Abu Bakr as-siddiq (ra))
00 ... lalu menjadi besarlah dia ... (iaitu melalui 'Umar ibn al-Khattab (ra))
00 ... dan tegak lurus di atas pokoknya; ... (iaitu melalui 'Uthman ibn 'Affan (ra))
00 ... menyenangkan hati penanam-penanamnya ... (iaitu melalui 'Ali ibn Abi Talib (ra))
00 ... karena (iaitu melalui Muhammad saw) Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir ....... Wallahu a'lam.

Ummat Muhammad SAW yang terunggul ialah ahli gerenasinya. Mereka melihat baginda dengan mata kepala sendiri. Mereka beriman kepadanya dan mengakui kebenaran perkataannya. Mereka menyerahkan urusan dan diri mereka serta menjadi pengikut setia kepadanya. Mereka berjihad disisi baginda dan mengorbankan harta, diri dan masa mereka untuk baginda. Mereka menjadi pembantu dan penolongnya.

Yang lebih utama dari ummat terawal ini ialah mereka (iaitu yang seramai 1400 orang) yang mengiringi baginda ka peristiwa Hudeybiyyah dan berbai'at kepda baginda dalam bai'at al ridhwan pada tahun ke enam Hijriah.

Yang terlebih utama dari 1400 ahli bai'at al ridhwan ini ialah mereka seramai 313 orang yang turut dalam perang Badr yang berlaku dalam Bulan Ramadhan tahun ke dua hijriah.

Yang paling utama dari 313 orang ini ialah 40 orang ahli 'Rumah Rumput' (atau Dar al-Khaizuran) yang bilangan ini dilengkapkan dengan kehadhiran 'Umar ibn Khattab ra.

Yang terlebih paling utama dari 40 orang ini adalah 10 orang yang Rasulullah SAW khabarkan dengan jaminan syurga iaitu Abu Bakr, 'Umar, 'Uthman, 'Ali, Talha, az-Zubair, 'Abd ar-Rahman ibn 'Awf, Sa'd ibn Abi Waqas, Sa'id ibn Zaid, dan Abu 'Ubaida ibn al-Jarrah (radhiallahu ajma'in).

Dan yang terhampir (qarb) kepada Rasulullah SAW daripada 10 orang ini ialah 4 orang al-Khulafa' al-Rashidun, terutama Abu Bakr, diikuti oleh 'Umar kemudian 'Uthman dan akhirnya Ali (radhiallahu ajma'in).

Mari hadiah 10 selawat kepada Muhammad Rasulullah SAW.